TOIMISTO


KESTÄVIÄ RATKAISUJA JO VUODESTA 1974

ARK OY on alunperin perustettu yhden naisen kommandiittiyhtiönä, jonka työt painottuivat lähinnä yksityishenkilöiden pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen suunnitteluun. Jo tuolloin tehtiin tiivistä yhteistyötä insinööritoimistojen kanssa, josta syntyikin ajatus monialaisesta tiimistä. Ensimmäisen työntekijän ARK OY palkkasi vuonna 1981, ja nykyisen osakeyhtiö muotonsa ARK OY sai vuonna 1985.

ARK OY:lle on karttunut laaja kokemuspohja rakentamisen alalla neljän vuosikymmenen ajalta, ja kohteita löytyykin liki 1000 aina pientaloista, suuren mittakaavan teollisuusrakentamiseen saakka ympäri Suomen. Erikoisalaamme ovat koulu-, päiväkoti- ja muiden julkisten kohteiden, kuten ammattikoulujen, palvelukotien sekä esimerkiksi teollisuusrakennusten pää- ja arkkitehtisuunnittelu.

Me ARK OY:lla pidämme tärkeänä Vitruviuksen määritelmää siitä, että arkkitehtuurissa tulisi pyrkiä kolmeen päämäärään: kauneuteen, kestävyyteen ja käyttökelpoisuuteen (venustas, firmitas, utilitas). Siksi pyrimme aina suunnittelussamme aikaa kestäviin, käytännöllisiin, tyylikkäisiin ja laadukkaisiin ratkaisuihin.